top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Total Body Bootcamp behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.

• De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem of contant worden betaald voor de training. De geldigheidsduur van de kaarten en abonnementen staan vermeld bij de tarieven.

• Aanmeldingen voor de trainingen dienen gedaan te worden via de online agenda of via e-mail (info@totalbodybootcamp.nl). De aanmelding via dit systeem is verplicht. Deelnemers kunnen zich 5 minuten voor aanvang van een training nog uitschrijven. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

• Deelname aan een Total Body Bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. Total Body Bootcamp is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Total Body Bootcamp niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Total Body Bootcamp georganiseerde activiteiten.

• Total Body Bootcamp is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

• Een Total Body Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of ernstig overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.

• Total Body Bootcamp behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

• Total Body Bootcamp behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een Bootcamp Training te ontzeggen.

• Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Total Body Bootcamp

• Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door Total Body Bootcamp bewaard zullen worden. Total Body Bootcamp verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

• Bij registratie en/of deelname gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.

bottom of page